75 aniversari [ 1931 - 2006 ]

de la proclamació de la II República a Mallorca

9.11.06

El PP rechaza en el Parlament un homenaje a las víctimas del franquismo


La izquierda y UM apoyaron una proposición no ley para recuperar la memoria histórica
MIQUEL ADROVER. PALMA.
Los 26 votos del Partido Popular impidieron ayer en el pleno del Parlament realizar un homenaje público a las víctimas del franquismo al rechazar la proposición no de ley presentada por PSOE, PSM y EU-EV hace siete meses. El portavoz popular, Joan Huguet, acusó a la izquierda, en especial al PSOE, de enviar una "carga de profundidad contra la concordia" haciéndose suya la recuperación de la memoria histórica. Huguet volvió a utilizar el fusilamiento de su tío y otro familiar a manos de los republicanos para recordar que las víctimas "estaban en los dos bandos". La diputada socialista Aina Rado argumentó la necesidad de una "reparación moral" a las víctimas en contra de las "mentiras de la historia
Los partidos de izquierda contaron con el apoyo del único diputado de UM que en aquellos momentos se encontraba en la Cámara, Miquel Nadal, y por ello la proposición no de ley contó con 24 votos a favor. En los asientos del público se encontraban los representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Miquel Rosselló (EU-EV) apeló a la conciencia de los diputados conservadores para aprobar la proposición no de ley, ya que se trataba de homenajear los avances democráticos de la Constitución de 1931 y el 75 aniversario de un régimen plural en el que "cabían todos, derechas e izquierdas, a excepción de los fascistas". El nacionalista Eduard Riudavets apuntó que no se trataba de una venganza, sino de "obtener justicia".
El PP presentó una enmienda a la proposición no de ley en la que pedía también la condena del "golpe de Estado de 1934" (movimiento huelguista contra el Gobierno republicano de derechas), de la represión franquista y de actuaciones que se produjeron en la guerra civil como los fusilamientos de los rebeldes a manos de los republicanos en Paracuellos.
Dicha enmienda fue rechazada por la izquierda ya que, según argumentó Aina Rado, se trataba de hacer justicia moral con el "genocidio que sufrieron los vencidos". Por todo ello el PP votó en contra y la proposición no de ley no prosperó. PSOE, PSM y EU-EV preguntaron sin éxito al PP por qué tenía miedo de apoyar una resolución en contra del franquismo.
La iniciativa de los partidos de izquierda, además de rendir un homenaje a las víctimas, también pretendía crear un instituto de la memoria histórica
08/11/06

30.8.06

La cartaConxa Forteza


Per la meva generació el mes de juliol té un significat que, maldament el temps passat, no s'ha esborrat. Darrerament certes manifestacions i actes públics ens han refrescat la memòria. Fa un temps un amic, feixista i molt conegut a Palma, sabent que m'agrada remenar el passat, em va fer arribar una carta que li havia estat donada per Don Pedro, un falangista que, una vegada acabada la guerra, va continuar el servici militar a la Comandància de Marina. Corria l'any quaranta i un dia el seu oficial li va manar copiar a màquina unes cartes i tramitar-les. Eren cartes escrites per presos republicans durant la guerra i abans d'ésser afusellats. S'enviaven anys després d'haver estat escrites, no sé si en un acte d'humanitat o obligat. Entre elles va trobar aquesta d'un mestre català destinat a Mallorca, estava en escrita en castellà i deia:
Nit del 3 al 4 de ...1938, 3 de la matinadaMare, esposa, filla. En els moments solemnes de la meva mort, uns instants abans de comparèixer davant el piquet que posarà fi a ma vida, amb serenitat, conscientment, sense que em tremoli el pols, amb el cos desfet per la fam, per les penes, pel fet de viure una vida que mor, escric les meves darreres paraules per a vosaltres.
Som fort espiritualment. No tenc por de la mort. De cara als fusells pronunciaré els vostres sagrats noms i deixaré aquest món amb una sola pena: la de deixar-vos a vosaltres. No em ploreu, pensau només que moriré com saben morir els homes. Amb la consciència del deure complert.


Mare: Els grans sacrificis que per mi feres, estan presents en aquest moment en el teu fill. Em sap greu no poder tornar-te'ls com mereixes, ja que has estat la més bona de les mares. Pensa que el teu fill en aquests moments sent veneració per tu i que pronuncia amb respecte i amor el teu nom. No em ploris: deposita l'amor que per mi senties en la meva filla i reviu en ella el meu record.


Esposa: t'estim. Si qualque dia trobassis qualcú que t'estimàs com jo, no tenguis por, si et cases no em faràs traïció. Però, cuita de la nostra filla, que aprengui a estimar el seu pare que morí honrant un deure sagrat per a ell, va morir per la República i posà el seu petit granet d'arena al monument de la llibertat dels homes honrats. Va fer feina sempre amb entusiasme a les seves escoles, amb la fe posada en un demà millor.


Que sàpiga com i per què va morir el seu pare, però no li ensenyis mai a odiar. L'única doctrina que ha d'aprendre és la d'un gran amor a la humanitat, als qui pateixen, als pobres, als desheretats. Jo mai no vaig sentir odi i ara tampoc no en sent. El meu únic llegat cap a ella és dir-li que aprengui a ésser lliure i forta i que sigui sempre digna de la dignitat, que és l'únic que té valor en aquesta vida.


Als meus germans, oncles i nebots, a tots unes paraules, ajudau la meva filla i si pot ser i si ella en té vocació que sigui mestra. Dic si ella en té vocació, ja que la nostra professió és sacerdoci perquè és sacrifici. Lluita contra la ignorància que esclavitza l'home i els pobles. L'esclavitud només es redimeix amb la cultura i per sembrar no n'hi ha prou a escampar la llavor, és necessari posar-hi amor i abnegació a l'hora de sembrar perquè la collita sigui abundosa.
Als meus alumnes que vaig ésser tot d'ells. Els vaig donar tot lo que vaig poder i per ells don avui la meva vida. Que no oblidin i que vegin en mi el mestre, l'home que va ésser sempre mestre abans d'home i que lluità per amor a la seva escola. Als meus amics una aferrada. Als mestres tots, els que saben ser-ho, a qui el nom respon als fets, als que viuen amb els infants i per als infants he de recordar les paraules d'Arquimedes quan demanava un punt de recolzament per aixecar el món. Ells tenen el punt de recolzament: s'anomena infant.


Voldria escriure molt més, però vull sintetitzar-ho tot en les paraules que en pocs moments pronunciaré davant el piquet i en els darrers alens de la mort: mare, esposa, filla, germanes i familiars. República d'homes honrats. Honor a aquestes paraules que sintetitzen els meus anhels.
Rubricat: Jaume Farré Vidal.


Don Pedro va guardar una còpia i sempre la duia a la cartera. Passaren els anys i arribaren les primeres eleccions democràtiques. Don Pedro va anar a votar. La seva ideologia continuava essent de color blau, encara que ja una mica destenyit. Quan va tornar, la dona li va demanar fent una mica de befa: «Què, ja has votat es teus?» ell va respondre, davant l'astorament de sa muller: «He votat es comunistes» i traient de la butxaca un paper esgrogueït va exclamar: «Li ho devia»!!


Diari de Balears 14/08/06

17.8.06

Si fuese ignorancia...

A lo largo de esta semana se han ido cumpliendo 70 años de aquella cadena de acontecimientos -la sublevación del ejército de África el 17 de julio, la extensión del levantamiento a Andalucía el 18, el estallido del golpe militar en el resto de la Península el 19, su fracaso parcial, el colapso del aparato estatal republicano y el subsiguiente arranque de una revolución convulsa y sangrienta a partir del 20 de julio...- que, en 1936, arrastraron a España a una guerra civil de 34 meses y a una dictadura de cuatro décadas. La efeméride se ha visto precedida o acompañada de diversas iniciativas de carácter conmemorativo o recordatorio -desde la condena del franquismo por parte del Parlamento europeo el pasado día 4, hasta la declaración institucional del Gobierno catalán en el mismo sentido-, iniciativas y gestos entre los cuales me tomo la libertad de colocar también las palabras que pronunció el presidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, en una reciente entrevista televisiva a cargo de Josep Cuní: según él, "el franquismo no era un régimen fascista", sino "un autoritarismo de derechas", y la Segunda República fue un periodo "muy lamentable", en el que predominaron "planteamientos profundamente sectarios".

Vayamos por partes. En primer lugar, que un alto dirigente del PP trate de exonerar al régimen de Franco, minimice sus desmanes e incluso lo compare con la democracia cristiana, no constituye en rigor una novedad: antes que Piqué, Mercedes de la Merced, Jaime Mayor Oreja y Manuel Fraga Iribarne -entre otros- ya habían dicho o escrito cosas parecidas. Bien es cierto que, tratándose del de Vilanova, su paso por la Universidad catalana de las décadas de 1960-1970, su socialización en un ambiente antifranquista y más o menos progre, su currículo anterior a 1996 permitían esperar otra cosa. Pero, visto el balance de aquel "giro catalanista" que debía imprimir al PPC, visto su apoyo a la exclusión del catalán en el Parlamento europeo, etcétera, no cabe sino concluir que el de Piqué i Camps es un caso modélico del llamado "fervor del converso". Lo cual no impide someter a una crítica profesional sus dos asertos: que el franquismo no fue fascista, y que la Segunda República fue un desastre.

La naturaleza del franquismo es objeto desde hace décadas, entre los especialistas, de un encendido debate que no cabe resumir aquí. Con todo, la mera duración temporal del régimen -tres veces más que el Reich de Hitler, por ejemplo- evidencia que éste poseyó una notable, una camaleónica capacidad de adaptación a los cambios del mundo: es obvio que el franquismo de correajes y pistolas encarnado por un Ramón Serrano Suñer en 1940 era, en sus formas externas, distinto del franquismo desarrollista de portafolios y PIB representado por Laureano López Rodó en 1970. Sin embargo, la fuente de todo el poder -el Caudillo- y la base legitimadora del sistema -la Victoria- fueron siempre las mismas.

De cualquier modo, que al menos en sus primeros dos o tres lustros la dictadura de Franco tuvo un carácter fascista ofrece pocas dudas. Basta leer, por ejemplo, el último libro de la profesora Carme Molinero (La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista, Cátedra, 2005) para recordar en qué modelos se inspiraban algunas de sus estructuras más emblemáticas, como el Auxilio Social (en la Winterhilfe nazi) o la Obra Sindical de Educación y Descanso (en la Opera Nazionale Dopolavoro mussoliniana); para apreciar la sustancia totalitaria tras los afanes falangistas por encuadrar y controlar a la población trabajadora, tras los cantos al "principio del caudillaje" (una mala copia del Führerprinzip hitleriano) o tras el discurso de la "tercera vía" (ni liberalismo, ni marxismo: nacionalsindicalismo). Autoritario de derechas, señor Piqué, fue el general Primo de Rivera, no Franco.

En cuanto a la descripción de la Segunda República como una etapa "muy lamentable" y dominada por el sectarismo -tesis abanderada por la conspicua escuela historiográfica de los Pío Moa, César Vidal y otros honoris causa por la Cope-, la réplica es fácil: ¿fue lamentable la concesión a Cataluña del Estatuto de Autonomía de 1932? ¿Fue lamentable que, en el bienio 1931-33, aquella República tan nefasta construyese más escuelas que la monarquía alfonsina durante las tres décadas anteriores? ¿Fue lamentable dar el voto a las mujeres, intentar la despolitización del ejército, la secularización del Estado, la reforma agraria?

Los profesores Francisco Gracia y Josep M. Fullola, de la Universidad de Barcelona, acaban de publicar otro libro que les recomiendo y que lleva por título El sueño de una generación. El crucero universitario por el Mediterráneo de 1933. Reconstruye con todo lujo de detalles el extraordinario viaje de estudios que, inspirado por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y amparado por el Gobierno de Azaña, efectuaron en junio-julio de 1933, a bordo del buque Ciudad de Cádiz, unos 200 universitarios españoles. Figuraban entre los viajeros Fernando Chueca Goitia, Guillermo Díaz Plaja, Salvador Espriu, Isabel García Lorca, Julián Marías, Soledad Ortega, Lluís Pericot, Bartomeu Roselló-Pòrcel, Gregorio Marañón, Antonio Tovar y Jaume Vicens Vives: una formidable concentración de materia gris, de capacidad para el debate y el aprendizaje mutuo. Y su periplo desde Túnez a Mallorca, pasando por Malta, Egipto, Palestina, Turquía, Grecia e Italia constituyó no sólo una experiencia individual y colectiva inolvidable, sino un escaparate itinerante de los ideales educativos de la democracia republicana española, tronchados tres años después por el fascismo. ¿Qué fue, pues, lo "lamentable"? ¿El crucero universitario de 1933, o los gobiernos derechistas y la posterior militarada que hicieron imposible su repetición?

Si el problema de Josep Piqué fuese de ignorancia, cabría recomendarle para este mes de agosto algunos libros como los citados. Por desgracia, el celo del neófito y el afán de hacer méritos ante quienes te tachan de blando, eso no se cura leyendo.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

El Pais
21/07/06

4.8.06

La asimetría de la vergüenza


Pep Vílchez

Seguramente, una vez pasado el clima conmemorativo que envuelve el 2006 -75 años desde la proclamación de la II República y 70 años del inicio del golpe de estado militar y del comienzo de la Guerra Civil-, el tema de la memoria histórica, que embarga la atención de buena parte de la opinión pública, disminuirá su protagonismo. En fin, la entidad de estas efemérides no da para menos. En cualquier caso es buena ocasión para la reflexión colectiva.
El interés por la llamada memoria histórica ha estado últimamente en primera línea más allá de la acción legislativa del gobierno del Estado o de la propia voluntad de los partidos políticos. Las nuevas generaciones se han enfrentado de cara a un pasado que otros, en otros momentos, tuvimos que afrontar mediatizados por la voluntad suprema de reinstituir los valores democráticos a los ciudadanos del Estado español. Hoy, sin ruido de sables ni amenazas directas a la democracia, el tema, recurrente, ha vuelto a saltar a la palestra generando una enorme cantidad de literatura de la cual la prensa ha dado buena cuenta.
También la ocasión ha evidenciado la existencia de una historiografía rigurosa y profesional que ha puesto los puntos sobre las ies en lo que se refiere al conocimiento del período republicano, de la guerra civil y de sus consecuencias. Paralelamente no ha dejado de operar una reinterpretación revisionista de los hechos en manos de turbios personajes que, con escaso rigor, ha utilizado las palabras que algunos sectores de la derecha no se atrevían a hilvanar para reconstruir un relato que en el pasado fue patrimonio casi exclusivo de los nostálgicos del franquismo. Estos charlatanes de ocasión, desde Pío Moa hasta el incendiario predicador de la COPE Federico Jiménez Los Santos, han provocado el efecto contrario al de sus deseos ya que la verdad de los demócratas florece entre la historiografía seria, el mundo académico y la inmensa mayoría de la población pensante.
En este contexto el problema más delicado, sin lugar a dudas, es el de las víctimas que, por supuesto, las hubo de una parte y de otra, aunque en general de forma asimétrica y desde actitudes cualitativamente diferentes. No obstante, todas las personas que vieron como sus derechos fueron violentados son víctimas a las cuales, sin distinción, se debe reconocer su consideración.
En el campo republicano, el golpe militar determinó la caída del orden institucional provocado por aquellos que, precisamente, tenían entre otras obligaciones la de salvaguardarlo. El desorden dio pie a múltiples anomalías que se escaparon del control del gobierno republicano provocando lamentables incidentes entre los cuales no estuvieron ausentes los asesinatos y las vejaciones indiscutiblemente condenables.
El caso menorquín nos puede ayudar a ilustrar esta situación. La complicidad de la mayoría de la oficialidad de la isla hermana con el golpe militar fue anulada tras una acción decisiva de otra parte del ejército, especialmente entre la suboficialidad y la tropa. El coste en vidas fue considerable. En este contexto se dio la lamentable muerte del joven sacerdote de Ferreries Juan Huguet Cardona vilmente asesinado por el brigada Pedro Marqués. Éste, finalmente, pagó con su vida tal fechoría ya que al finalizar la contienda fue fusilado por los vencedores.
En Mallorca, donde triunfó el golpe militar, Jeroni Alomar Poquet, también sacerdote, murió fusilado a manos de los golpistas. Su delito no fue otro que ayudar a escapar a los perseguidos. Nadie ha exigido responsabilidades hacia los que ordenaron su muerte. Como ésta, todas y cada una de las acciones criminales que tuvieron lugar en la isla quedaron impunes y las víctimas y su entorno sujetas a un silencio amenazador que produjo una amnesia colectiva hija del miedo y el sufrimiento.
Esta es, en mi opinión, la base de la asimetría: el hecho de que las víctimas de los llamados "nacionales" fueron durante cuarenta años reconocidas y ensalzadas hasta la saciedad mientras que las otras fueron silenciadas y calumniadas para ser luego olvidadas. Aún hoy algunos han sido incapaces de compensar los cuarenta años de ignominia con un solo acto de reconocimiento a las víctimas republicanas.
El franquismo depuró hasta la hez todas las responsabilidades más allá de los hechos mediante actos judiciales ilegales realizados por tribunales militares, a través de procedimientos sumarios adoptados bajo apariencia jurídica pero sin ninguna base ni garantía procesal. Estableció una Causa General y una draconiana Ley de Responsabilidades Políticas retroactiva a 1934. Se juzgó, fusiló, torturó y encarceló a centenares de miles de personas, pero las responsabilidades de los golpistas quedaron indemnes y se lanzó sobre los vencidos, sobre las víctimas, todo tipo de bazofia y desprecio.
La muerte del sacerdote Juan Huguet fue la responsabilidad de un acto deleznable cometido por dicho brigada en un contexto de descontrol y no la acción fría, meditada y contundente del aparato del Estado. En septiembre de 1936 el gobierno de la República pudo comenzar a restituir el orden institucional, a través del teniente coronel de Artillería José Brandaris de la Cuesta nombrado por el gobierno republicano Gobernador Militar de la isla menorquina. A partir de ahí, los incidentes practicados por grupos incontrolados tendieron a desaparecer, lo cual supuso un punto de inflexión en cuanto al desarrollo de sucesos violentos restituyéndose la legalidad republicana.
La diferencia entre una y otra situación -en un bando y en otro- fue que la legalidad republicana era la de un estado de derecho incapaz de asegurar el orden por el desorden provocado por los golpistas, mientras que el orden de los golpistas era el del asesinato y la represión realizada desde la ausencia del estado de derecho. A través de un inmoral aparato judicial, se practicó una represión amplia, profunda, generalizada y persistente en el tiempo, y, donde este aparato represor no alcanzaba, la muerte a través del tiro en la nuca dejando las cunetas repletas de cadáveres deliberadamente expuestos para la práctica del terror.
Si Manuel Azaña, presidente de la República, exclamó horrorizado su "¡Paz, Piedad y Perdón!". Si el gobierno del doctor Negrín resistió firmemente con el objetivo preferente de evitar la matanza y la represión indiscriminada, que finalmente no pudo evitar, el comportamiento del gobierno de Burgos fue el de institucionalizar la represión trasladándola hasta la médula de la sociedad con espíritu revanchista y vengativo y, lo que es más grave, con el objetivo de amedrentar a toda la población para evitar la restitución de los derechos democráticos que la Constitución y el ordenamiento jurídico republicano garantizaban de forma rotunda.

Diario de Mallorca
01/08/06

31.7.06

La ley de víctimas del franquismo no permitirá la publicación de los nombres de los verdugos

Los cinco notables que decidirán las reparaciones personales no podrán ejercer otro cargo político
CARLOS E. CUÉ - Madrid
El proyecto de ley de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, a cuyo texto íntegro ha tenido acceso EL PAÍS, establece en su artículo 7 que las declaraciones singulares donde se detalle que las ejecuciones, condenas o sanciones sufridas por los afectados son manifiestamente injustas no podrán señalar el nombre de los verdugos. "La declaración", establece el punto 2 de ese artículo 7, "omitirá toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas".
Los cinco miembros del Consejo de Notables que decidirá sobre esas declaraciones que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado "no estarán sujetos a mandato imperativo ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad". Los cinco notables serán elegidos por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y estarán vinculados al mundo de las ciencias sociales. Además, "no podrán ejercer ningún otro cargo de representación o designación políticas".
El texto que el Gobierno acordó el pasado viernes remitir al Parlamento para su tramitación se desarrolla en 25 artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. La ley pretende "cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura", según la exposición de motivos. "Es deber del legislador y cometido de la ley consagrar y proteger con el máximo rigor normativo el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática", concluye esa exposición. El texto contempla expropiaciones forzosas de terrenos para la localización de las fosas donde fueron enterrados muchos fusilados.
El PSOE de Madrid se apresuró ayer a solicitar al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón que constituya una comisión para retirar de las calles de la capital los símbolos del régimen franquista. "Una ciudad moderna como Madrid, que aspira a celebrar unos Juegos Olímpicos, no puede seguir tendiendo en sus calles y plazas este legado de horror, sangre y violencia", manifestó Óscar Iglesias, quien pide que desaparezcan nombres como General Millán Astray, General Moscardó, Caídos de la División Azul, General Yagüe o la Avenida del Arco de la Victoria. El PNV pide que en la ley se incluya una reparación a los partidos políticos por los bienes y derechos de que se les privó.
Lo que sigue es un resumen del proyecto de ley, en sus apartados principales.
- Artículo 2. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura que, a su término, se prolongó hasta 1975.
Las razones políticas o ideológicas a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia o colaboración con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.
- Artículo 5. Al objeto de resolver sobre las solicitudes de declaración a que se refieren los artículos precedentes, se constituye un consejo integrado por cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de las ciencias sociales, elegidas por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados.
Sus miembros no estarán sujetos a mandato imperativo, ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñarán sus funciones con autonomía y libertad de criterio, conforme a lo previsto en la presente ley, y guardarán reserva sobre cuanto conozcan en el ejercicio de aquéllas. No podrán ejercer ningún otro cargo de representación o designación políticas.
- Artículo 6. Corresponden al consejo las siguientes funciones: resolver, en el plazo máximo de seis meses, las propuestas elevadas por la comisión interministerial, emitiendo declaración favorable o denegándola, en los términos previstos en el artículo siguiente. Reclamar de la comisión interministerial que complete la información necesaria para pronunciarse antes de emitir la declaración, y con suspensión del plazo para emitirla. Elaborar un informe anual sobre su actividad, que remitirá al Congreso de los Diputados.
- Artículo 7. Las declaraciones de reparación y reconocimiento personal tendrán por único objeto la constatación de que las ejecuciones, condenas o sanciones sufridas son manifiestamente injustas por contrarias a los derechos y libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente y son la base de la convivencia de la sociedad. En ningún caso la declaración constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. La declaración omitirá toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas. Las declaraciones de reparación y reconocimiento personal se publicarán en el Boletín Oficial del Estado para su general conocimiento.
- Artículo 8. Con el fin de completar la acción protectora establecida por la ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia medico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil, se modifican las letras a) y c) del número 2 de su artículo primero, que quedan redactadas como sigue:
"a) Por heridas, enfermedad o lesión accidental originadas como consecuencia de la guerra.
c) Como consecuencia de actuaciones u opiniones políticas y sindicales, cuando pueda establecerse asimismo una relación de causalidad personal y directa entre la Guerra Civil y el fallecimiento."
- Artículo 9. La cuantía de las pensiones en favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años causadas por personal no funcionario al amparo de las leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, se establece en 132,86 euros mensuales
- Artículo 10. Indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía: con el fin de incorporar supuestos en su día excluidos de la concesión de indemnizaciones por tiempos de estancia en prisión durante la dictadura, se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional 18ª de la ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990:
"Quienes acrediten haber sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios o en batallones disciplinarios, en cualquiera de sus modalidades, durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la ley 46/1977, de 15 de octubre, y tuvieran cumplidos 60 años el 31 de diciembre de 1990, tendrán derecho a percibir por una sola vez una indemnización de acuerdo con la siguiente escala: tres o más años de prisión, 6.010,12 euros. Por cada tres años completos adicionales, 1.202,02 euros.
- Artículo 13. Las Administraciones públicas facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades.
- Artículo 15. Las Administraciones públicas autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 13, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio histórico.
- Artículo 17. Los órganos que tengan atribuida la titularidad o conservación de los monumentos, edificios y lugares de titularidad estatal tomarán las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de la Guerra Civil, existentes en los mismos, cuando exalten a uno sólo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas u otras de interés general que lo hagan improcedente. En estos casos, podrá considerarse, de acuerdo con las circunstancias, la forma de dar testimonio de homenaje y recuerdo a las víctimas.
- Artículo 18. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar la memoria de todas las personas fallecidas como consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, con el objeto de profundizar en el conocimiento de ese periodo histórico y en la exaltación de la paz y de los valores democráticos.
- Artículo 21. El Gobierno podrá conceder la Gran Cruz del Mérito Civil de tipo colectivo a las asociaciones, fundaciones y organizaciones que se hayan destacado en la defensa de la dignidad de las víctimas de la violencia política a que se refiere esta ley y en la contribución a la recuperación de la memoria histórica.
31/07/06

28.7.06

Cort condemna per primer pic el cop d'Estat de 1936 i la repressió franquista

Tot i això, es negà a retirar la Medalla d'Or a Franco
MARIA QUES. Palma.
El ple de l'Ajuntamentde Palma aprovà ahir, per primera vegada, una comdemna al cop d'Estat duit a terme per Franco el 18 de juliol de 1936 i que dugué com a conseqüència la Guerra Civil, tot i que rebutjà la proposició del grup municipal d'EU-EV de retirar la Medalla d'Or de l'Ajuntament a Franco. La moció aprovada pel ple fou una esmena que presentaren els populars a una proposició del PSM-EN, relativa a la condemna de la dictadura franquista i recuperació de la memòria històrica.
Els tres grups de l'oposició presentaren mocions referents a la recuperació de la memòria històrica i les tres foren rebutjades pel PP, que presentà i aprovà la seva, tot i que el regidor i portaveu popular, Rafel Duran afirmà que «aquest tema no interessa a ningú» i que el que pretenen els altres partits «és fer revisionisme històric». El portaveu del PSOE, Antoni Roig, defensà la seva moció i assenyalà que la retiraria si el PP donava llum verda a un document com l'aprovat pels populars de Pollença.
Per la seva part, el nou regidor del PSM, Bartomeu Carrió, insistí en la necessitat de comdenar la dictadura franquista per unanimitat, i recordà que «encara ara, quan es compleixen 70 anys del cop d'Estat del 18 de juliol, hi ha mallorquins que no saben on són els seus familiars desapareguts», i exigí «valor» al PP perquè comdemnassin Franco.
La polèmica es desfermà quan es va debatre la proposició d'EU-EV en la que demanava la retirada per part del ple de la Medalla d'Or de la Ciutat que és lliurà en el seu dia al dictador. Per Eberhard Grosske, portaveu d'EU-EV, la no retirada d'aquest «honor a Franco» demostra que el PP «encara té hipoteques que pagar amb representants de l'antic règim com el seu president d'honor, Manuel Fraga». Aquesta petició també fou recolzada per Pere Felip, portaveu de l'associació de Veïns Es Raval de la barriada de Santa Catalina de Palma.
28/07/06

El PP de Cort condena el golpe de Estado de 1936 y la represión franquista

La oposición critica al equipo de gobierno por equiparar la sublevación militar a la 'revolución' de 1934
JOSEP MARIA AGUILÓ
El PP de Cort aprobó ayer, por primera vez desde la restauración democrática que tuvo lugar entre 1977 y 1979, una condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y de la represión franquista. Así consta en la enmienda que el portavoz popular, Rafel Durán, presentó a una proposición del PSM relativa a la condena de la dictadura franquista y a la recuperación de la memoria histórica.
El texto aprobado por el PP señala, en su primer punto, que el Ajuntament «condena el golpe de Estado llevado a cabo por Franco el 18 de julio de 1936 y que trajo como consecuencia la Guerra Civil, así como el producido en 1934 contra el gobierno legítimo de la II República».
El segundo punto indica que Cort «condena los actos de persecución y represión por motivos políticos, ideológicos y religiosos llevados a cabo los años posteriores a 1934 y durante la Guerra Civil», mientras que el punto tercero señala que el Consistorio «condena la represión franquista que se llevó a cabo en España desde las postrimerías de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador». El cuarto punto indica que Cort «se ratifica en los valores de la transición en España, como son la reconciliación, el consenso, la paz y la convivencia social entre los ciudadanos de la nación española sin ninguna discriminación por razones de creencias políticas y religiosas».
Los partidos de la oposición votaron en contra de esta enmienda, al no estar de acuerdo en la equiparación del golpe de Estado de julio de 1936 con la denominada 'revolución de octubre de 1934', que fue un intento de derribar al legítimo gobierno de centroderecha que entonces dirigía el país.
El PP, por su parte, votó en contra de una propuesta del PSOE que pedía que el Ajuntament se adhiriese a las conmemoraciones de 2006 como Año de la Memoria Histórica, y también que realizase un acto de homenaje y reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista y a quienes hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978.
Los populares también votaron en contra de la ya citada propuesta del PSM, que pedía que se condenase el golpe de Estado de 1936 y las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1936 y 1976, así como que Cort instase al Parlament balear a crear una comisión para investigar dichas violaciones, que aprobase sufragar y erigir un monumento a la memoria de las personas que fueron ejecutadas, perseguidas o represaliadas en el citado periodo de 40 años, y cambiar los nombres de las calles dedicadas a personas relacionadas con el régimen franquista.
28/07/06

El PP de Cort condena el golpe del 36 y la represión franquista

LA OPOSICIÓN RECHAZA LA PROPUESTA POR EQUIPARARLA A LA ´REVOLUCIÓN´ DEL 34
No aceptó rendir homenaje a los represaliados y retirar la medalla de la ciudad al general golpista
JOSEP CAPÓ. PALMA.
El equipo de gobierno del PP en Cort condenó ayer por primera vez el "golpe de Estado de Franco del 18 de julio de 1936", que desembocó en la Guerra Civil, aunque lo equiparó a la denominada ´revolución de octubre´ de 1934 "contra el gobierno legítimo de la Segunda República".
La proposición fue aprobada en solitario por el equipo de gobierno, puesto que tanto el PSOE como EU-Els Verds y el PSM rechazaron la equiparación de los hechos de octubre del 34 con el golpe del general Franco.
La propuesta alternativa del equipo de gobierno, defendida por el teniente de alcalde de Juventud y Deportes y portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Durán, incluye también un segundo punto en el que Cort condena "los actos de persecución y represión por motivos políticos, ideológicos y religiosos llevados a cabo en los años posteriores a 1934 y durante la Guerra Civil".
En un tercer apartado se condena asimismo "la represión franquista" desatada en España "desde finales de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador", además de ratificarse en los valores de la transición, encarnados en "la reconciliación, el consenso, la paz y la convivencia social entre los ciudadanos de la nación española sin discriminaciones por razones de creencias políticas ni religiosas".
Previamente, el equipo de Catalina Cirer había rechazado la propuesta del grupo municipal del PSOE, en la que se pedía la adhesión de Cort a la celebración del año de la memoria histórica y el impulso de actos de homenaje y rehabilitación de las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la represión franquista.
Tampoco estuvieron de acuerdo con la propuesta de EU-Els Verds en la que se pedía que el Ayuntamiento iniciara los trámites para revocar el acuerdo plenario del 20 de febrero de 1946 por el que se concedió la medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco Bahamonde.
Durán rechazó esta última propuesta por su contenido "revisionista". De nada sirvieron las apelaciones de los portavoces de los grupos municipales de la oposición para que los ediles del equipo de gobierno fueran valientes y votaran como los concejales conservadores de Pollença. El portavoz del PSOE, Antoni Roig, ofreció retirar su propuesta si el PP aceptaba votar la misma que aprobaron sus compañeros pollencins por unanimidad, y se preguntó en qué bando hubieran estado los 29 concejales palmesanos el 18 de julio de 1936.
Durán le respondió que indudablemente "todos" hubieran apoyado al Gobierno legalmente constituido de la II República y añadió: "Yo personalmente seguramente vestido de miliciano", en referencia a sus antecedentes familiares.
Para el concejal Eberhard Grosske, de EU-Els Verds, equiparar el golpe de Estado del 18 de julio del 36 con los hechos de octubre del 34 "es como si ahora se pretendiera condenar el terrorismo de ETA junto al del GAL y la represión franquista contra el pueblo vasco".
28/07/06

27.7.06

Reescribir la historia

Uno de los muchos éxitos de la transición fue el consenso historiográfico alcanzado en torno a la República y a la Guerra Civil. Sorprendentemente, a partir del año 2000 la historia empezó a ser secuestrada y manipulada al servicio de determinados intereses políticos. Bajo el firme liderazgo de Aznar tras conquistar la mayoría absoluta, la derecha española más extremosa pudo empezar a olvidarse de las interesadas loas a Azaña de su líder y los recurrentes cantos al liberalismo y a la moderación que habían sido necesarios para la conquista del centro, fuera del cual no se ganan elecciones en los países desarrollados. Fue el momento de quitarse la máscara y actuar sin complejos ni concesiones a esa izquierda falsamente moderada que no sería sino el trasunto de la de siempre: la radical, la revolucionaria, la filocomunista que jamás acepta las reglas del parlamentarismo y de la democracia que tan falsamente reivindica.

En semejante tesitura histórica había que recuperar las señas de identidad dejadas en sordina a lo largo de la transición y consolidación democráticas. Era imprescindible reescribir la historia inmediata. Se aprestó a ello con febril entusiasmo un ejército de publicistas con ínfulas de historiadores que pretendían romper con una ortodoxia historiográfica impuesta por supuestos profesionales incapaces de sacudirse la caspa ideológica estalinista. Una verdadera cohorte de periodistas de pago hicieron de caja de resonancia y los publicitaron a los cuatro vientos para demostrar a las nuevas generaciones que los socialistas que se habían encaramado al poder sin el menor escrúpulo, sobre los cadáveres de los terribles atentados del 11-M, eran los mismos de siempre.

En 1934, la izquierda y los nacionalistas reventaron la convivencia democrática desencadenando la revolución social en Asturias y proclamando la independencia de Cataluña. El 18 de julio de 1936 no fue un golpe de Estado ilegal e ilegítimo que provocó una terrible Guerra Civil, sino un necesario golpe "preventivo" de pura autodefensa que el general Franco y el resto de patriotas que le secundaron tuvieron inevitablemente que dar para salvar a España del caos e impedir su desmembración ("balcanización") y la entronización de un gulag soviético cuyos horrores hubieran dejado pálida la inevitable dureza de Franco y su "Régimen del 18 de julio". Se trata de una burda muestra del negacionismo histórico (revisionismo) que inevitablemente nos toca pasar ahora a los españoles y que otros países, como Italia, Francia o Alemania, ya pasaron en los años ochenta.

Pero el abundoso papel amarillo que nos invade, nunca, jamás, podrá ocultar la realidad histórica del 18 de julio de 1936 que empezó por ser un acto ilegal e ilegítimo. Ilegal porque no estaba entre las competencias de los Jefes de División del Ejército declarar la ley marcial. Ilegítimo porque tanto el resultado de las elecciones (cuya limpieza cuestionaron los sublevados sólo a posteriori) como el Gobierno de la Nación surgido de ellas, habían sido sancionados y aceptados jurídicamente y políticamente por la propia oposición parlamentaria, tal y como quedó reflejado en el libro de Sesiones de las Cortes por su líder más destacado, José María Gil Robles, lo que desmonta los inútiles intentos posteriores, que aún persisten, por cuestionar el resultado electoral y el Gobierno surgido del mismo como importante justificación para su rebeldía anticonstitucional. No puede argumentarse historiográficamente que el Gobierno republicano en julio de 1936 hubiera sucumbido a una ilegalidad e ilegitimidad que hiciera inevitable la ilegalidad e ilegitimidad de la oposición para defenderse. La legalidad y legitimidad del Estado republicano en 1936 es incuestionable a la luz del derecho español y del derecho comparado a pesar de los renovados intentos justificativos del revisionismo.

El argumentario "jurídico" del Nuevo Estado franquista quedó plasmado en un famoso Dictamen oficial que despreciaba hasta los principios fundamentales del Derecho. Sus epígonos revisionistas apenas vuelven sobre ellos. De acuerdo con la legalidad internacional que deriva de la ONU, la ilegalidad del régimen franquista es evidente, como lo prueba su alzamiento en armas contra el gobierno legítimo de la República vulnerando el orden jurídico vigente. La Resolución, Res.39 (I) adoptada por unanimidad de la Asamblea General el 9 de febrero de 1946 consideró que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español y no lo representaba. Y, de acuerdo con los Principios de la propia ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aún hoy, de acuerdo con la Resolución, Res.1996/119 de 2 de octubre de 1997, en España siguen sin cumplirse en relación con las víctimas y sus familiares de la represión franquista, el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación. Y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha instado al Consejo de Ministros español a que el 18 de julio sea declarado día oficial de condena de la dictadura franquista.

A mayor abundamiento, significadísimos rebeldes al orden constitucional republicano, entre los que cabe destacar a Ramón Serrano Suñer, "el cuñadísimo", el constructor jurídico del Nuevo Estado, o el general Ramón Salas Larrazábal, cabeza de fila de la historiografía franquista más seria, así tuvieron que acabar por reconocerlo. El primero, aceptando que la rebeldía estaba jurídicamente en los autoproclamados nacionales que montaron una parodia de justicia, una "justicia al revés", y, el segundo, reconociendo que, en 1936, "el Estado no estaba ni secuestrado ni inválido". ¿De qué "justa" o "necesaria" rebelión estamos entonces hablando? ¿Si el Estado republicano no estaba ni secuestrado, ni inválido, por qué se sublevaban?

El 18 de julio de 1936, al derivar en Guerra Civil, inicia un puro y simple genocidio por más que este vocablo despierte reticencias en determinados autores a la hora de aplicarlo al franquismo, ya que es generalmente utilizado para referirse al exterminio del pueblo judío que emprendieron los nazis. No se trata ahora de establecer paralelismos históricos entre el holocausto y la masacre de rojos "y demás ralea" emprendida por Franco. Por los resultados que produjo, el 18 de julio fue un crimen contra la humanidad, tanto en la significación que otorga al concepto la Real Academia Española como en el propiamente técnico de la jurisprudencia internacional. Franco y el régimen que alumbra el 18 de julio fueron más criminales que Pinochet o Milosevic. Tal es la realidad jurídica, política e historiográfica del 18 de julio de 1936.
Alberto Reig Tapia es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y autor de La cruzada de 1936. Mito y memoria (2006).
26/07/06

26.7.06

Tres noms d'home


L'horabaixa del passat dia 18 de juliol, juntament amb un centenar de persones arremolinades pel cas del dia que transitàvem, passa a passa, de la mà i la potència de la veu de Gaspar Valero, férem un recorregut amb gens ni mica d'alegria, però amb molta devoció: la ruta dels terroristes del cop d'estat del 1936. Ja us en podeu fer una idea: Capitania General i la lectura in situ de la fantasmal, tristíssima declaració de guerra del general Goded, amb més collons que el gorà de s'Avall, ell, aquella matinada. Després, a continuació, es dugué a terme un acte d'un alt esperit reivindicatiu: na Margalida Capellà i Roig, aquella eixerida força de la naturalesa, ens repartí unes quantes ferratines amb el nom d'un assassinat pels roïns «salvadors de la pàtria» del 1936 a cada una d'elles. A mi me'n tocaren tres. La idea era aferrar-les a la mateixa creu dels «Caidos» de davant la Seu, que prèviament algú havia folrada de paper marró, per mirar de pol·lucionar menys. No m'atreví a pujar les pedres que fan de peanya a la creu en qüestió per la malfiança en les meves cames feixugues, i per això mateix, els meus «caiguts» particulars, els que m'havien estat confiats per ser aferrats a la creu i el seu nom dit en veu alta i clara, a lo darrer de tot sols arribaren a trobar un trosset de pedra llisa, a menys de mitja altura, i la meva veu portadora dels seus noms, es sentí molt poc, engolida per la ufanor de gorges més joves. Miraré ara mateix i aquí de refer la mancança. Eren aquests tres, els meus
.- PERE TELM ALEMANY PUJOL, carboner d'ofici segons el «Diccionari Vermell» de Llorenç Capellà, natural d'Andratx. S'ignora exactament la data del seu assassinat. Fou el 1936, a la branca del portal de ca seva mateix.
.- JOAN JAUME RAMIS, conrador, de Lloret de Vistalegre. El mataren la nit de l'onze al dotze de setembre del 1936 a la paret del cementeri nou de Ciutat.
.- JOSEP SERRA JOAN, foraviler, de Montuïri. Li deien en Vedell. Li robaren la vida al cementeri de Sencelles també l'any 1936.
Au, ja he dit els seus noms el més fort que he pogut, i els he fets campar el més amunt de les meves possibilitats. I m'he quedat com a més a pler, tu, quines coses.
A una de les parades que férem, enfront del Bar Bosch concretament, on Gaspar ens explicà el lloc de l'aleshores local d'Esquerra Republicana, succeí un fet que passà inadvertit per la majoria dels assistents però no a Miquel À. Llauger d'Els Verds, a una al·lota que anava amb ell i a mi mateix: ens deixaren astorats: dues senyores molt repintades i pentinades de fresc de perruqueria que havien sortit del Bosch de fer un talladet posem pel cas, passaven i es pararen un moment curioses per la potència de la veu de Valero. Quan s'adonaren de què anava el bescuit, una d'elles, la més estirada i repel·lenca, digué alt i clar, ben audible: «¡mierda!», així, en foraster, que és com ho fa certa gentussa per solemnitzar més els mots. Giraren en coa i partiren en direcció del Gran Hotel, potser a rememorar amb deler el que les seves mares els contaven del marbre del comte Rossi i d'aquells aviadors italians tan eixerits. I amb tanta dolçor a la llengua. Les tenc vistes pel Bosch, aquestes dues, a les mateixes hores de la tarda. Són clientes fixes, ben segur. Un horabaixa que llegui potser faré un paquetet, i amb un bon llaç amb la bandera espanyola damunt, podria fer venir bé de quedar com un senyor i complimentar la seva comanda. No sou d'aquest parer?
Gabriel Florit. Escriptor
26/07/06

El PP se une por sorpresa al resto de partidos y condena el franquismo

POLLENÇA. EL PLENO RECHAZA UNÁNIMEMENTE EL GOLPE DE ESTADO DEL 36 Y LA POSTERIOR GUERRA CIVIL
Los ´populares´ se suman con UM a las mociones de la izquierda para homenajear "a todas las víctimas de la dictadura"
MATEU FERRER. POLLENÇA.
No hubo discursos sobre la inoportunidad de reabrir viejas heridas o el deber de mirar hacia adelante, y justificar así una abstención, sino todo lo contrario. El PP de Pollença se desmarcó ayer de la línea oficial del partido -no sólo autonómica, sino a nivel de España y de Europa- y se sumó insólitamente al resto de formaciones políticas para condenar el golpe de Estado del general Franco y la posterior dictadura que duró 40 años.
Fue en el pleno ordinario, en concreto en el turno de las mociones de urgencia. El PSM y el PSOE presentaron sendos escritos para que el pleno rechazara el golpe militar del 18 de julio de 1936. UM, socios de gobierno del PP, dejaron entrever que su voto sería afirmativo junto al de la oposición, y aunque se intuía que las mociones prosperarían, todo el mundo se esperaba la abstención de los seis ediles de la coalición PP-UMP... que no se produjo.
El alcalde, el popular Tomeu Cifre, leyó primero el texto de los socialistas, que recordaba que este año se conmemora el 70 aniversario de la sublevación militar que finalmente derrocó al gobierno de la II República española. Por todo ello, el PSOE propuso que el Ayuntamiento de Pollença condenara el golpe de Estado capitaneado por el general Franco y rindiera homenaje "a todos los que murieron en la guerra civil española, especialmente aquellos que fueron detenidos, encarcelados y ejecutados por sus ideas", en clara alusión a los republicanos. Asimismo, la moción proponía que el pleno hiciera "público su reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo de Estado que practicó la dictadura franquista durante y después de la guerra civil hasta la muerte del dictador". Por último, los socialistas pedían que el consistorio inste al Parlamento balear a crear una comisión autonómica para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen franquista en las islas Balears.
Este mismo punto se elevaba a votación en la moción del PSM, al igual que la condena del golpe militar. Fue entonces cuando el alcalde del PP hizo un alegato de la libertad, "de la que disfrutamos desde la democracia, y esta casa es un ejemplo", y propuso a ambos partidos de la oposición refundir las dos mociones en una sola, "pues comparten el mismo espíritu". No hubo objeciones, y finalmente ambos textos fueron aprobados por unanimidad de una sola vez.
El portavoz de UM, Joan Cerdà, citó entonces a San Agustín: "La esperanza tiene dos hijos maravillosos, la ira y el valor", y pidió aferrarse a la primera, "ante la barbarie sufrida", y al segundo "para condenar y luego perdonar". Por su lado, el socialista Serra de Gayeta quiso "valorar de manera muy positiva el ´sí´ de todos los grupos hoy en esta corporación, sin destacar a unos por encima de otros, todos valemos lo mismo". Biel Cerdà (PSM) hizo lo mismo: "Las palabras sobran ante los gestos, y aquí ha habido uno muy positivo".
Cabe decir que la exposición de motivos de los nacionalistas fue algo dura contra "el PP y los partidos de extrema derecha europeos" por su "actitud injustificable" tras votar en contra de la condena de la dictadura franquista, recientemente en el Parlamento Europeo. Ello no fue óbice para que el PP pollencí se sumara ayer a la izquierda. De hecho, no es la primera vez que lo hace, pues ya apoyó al PSM para colocar tres monolitos de homenaje a los presos republicanos a los que el régimen condenó a trabajos forzados y a abrir carreteras.
Con todo, también hay quien adujo que tras el voto afirmativo de ayer el PP pretendía únicamente no romper la disciplina de voto con UM, evitando una nueva crisis.
26/07/06

Aurora

L'altre dia vaig anar a Porreres per feines que no vénen al cas, i de tornada, sense poder explicar molt bé el perquè, vaig tòrcer a l'esquerra, vaig prendre camada curta i em vaig aturar a la petita esplanada que el cementeri fa just davant la capelleta de La Creu. Vaig parar el motor del cotxe i sortí a estirar una mica les cames. Va ser en aquell moment que el record de la foto que d'Aurora publicà en Llorenç Capellà al seu Diccionari Vermel em pegà cinglada als ulls de la memòria. Era horabaixa i les ombres s'allargassaven a les totes i el sol groguejava camí d'envermellir. I la membrança travelà amb Aurora Picornell, Catalina Flaquer i les seves dues filles, Antònia i Maria Pascual, les «Roges del Molinar», que en deien d'elles com un insult els feixistes assassins que les mataren. Allà mateix ho feren, contra el mur dels darreres de l'oratori de La Creu, allà on encara hi ha indrets erosionats d'una manera que no té res a veure amb les urpes de la tramuntana i moltíssim amb la matera d'un personal que si no veia sang no enravenava. Va succeir el dissabte dels reis de l'any 1937, en plena eufòria escopetera d'aquell cabrum que, en comptes de defensar un déu molt cruel i la seva particularíssima idea d'Espanya, en un percentatge molt gros en realitat el que feien era engreixar els seus interessos personals, els privilegis de classe, el poder fàctic i econòmic dels cacics locals. I feien fer la feina bruta als falangistes merdacaners de cada poble, de cada barri de Ciutat, que ara es sentien «cosa». Ja saben: un infeliç amb pistola mai no ha hagut de mester gaire arguments.
Per què a Porreres tanta pólvora, tanta feredat? Aquesta ha estat una pregunta que m'he fet moltes vegades sense poder esbrinar respostes mai. Potser ho propiciava el nombrós escamot de falangistes locals, que d'haver-n'hi, n'hi havia a bastament. Potser el Rector de la Parròquia, don Lluís Crespí, sineuer per a més senyes, casualment, mirau quines cinc-centes, en lloc d'aigua tirà benzina a la flama desfermada, com m'apuntà qualcú del poble dels albercocs. Potser Porreres era molt enfora de Palma i els pistolers anaven a fer-hi la feina més bruta lluny d'allà on havien de dormir i menjar, com fan els cans: mai no caguen arran del jaç... Potser tot plegat: s'ajuntà la fam amb les ganes de menjar, la dolentia, la perversió, els mals instints, amb l'oportunitat de la impunitat més total i absoluta
El dia 5 de gener de 1937 a sol post, una seixantina que feia senalles de vímet, una brodadora de la Casa Sínger, una cosidora i una sastressa, na Picornell, varen esser mortes molt a la bruta al mur dels darreres de La Creu del cementeri de Porreres. Arran de migdia del dia 6, a una taverna del Molinar un carnisser d'éssers humans amb cara de son endarrerida i la llengua de pedaç, bravejà de venir de fer un «jornalet» devers Porreres. Tirà displicent i fatxenda uns sostenidors damunt el taulell mentre bevia un altre esquit de cassalla. Són els «sostens» de n'Aurora, digué i féu una riallota. Ningú no rigué amb ell ni digué ni pruna. Conten que aquell dia li feren més lloc del que havia de menester.
El detonant de fets tan canalles com aquests, i tants, tants d'altres, va ser el cop d'estat terrorista del general Franco i la resta de xusma de generals, propiciat i patrocinat pels capitalistes grossos, pels terratinents, els cacics, la jerarquia eclesiàstica. Dimarts passat es compliren setanta anys del començament de la gran ignomínia. Honor a Aurora Picornell, a les Roges del Molinar, a tots el que ofrenaren la vida perquè volien accelerar la història cap a la civilitat, la justícia, els drets civils. Digui el que digui el Partido Popular. O precisament pel que encara ara tenen la barra de perbocar al Parlament, defensant en Franco, cínics, lleterets, pinxos ells. Acabaré ara mateix, que anomenar-los m'embrutaria la boca. Fins dimecres.


Gabriel Florit. Escriptor

Diari de Balears

23/07/06

La ciutat fa justícia al batle Amer amb la col·locació del seu retrat a la Sala


L'acte tancà la recuperació de la seva memòria iniciada quan fou proclamat fill il·lustre
J.M.SASTRE. Manacor
Antoni Amer «Garanya», batle republicà de Manacor, fou afusellat el dia 29 de desembre del 36 en el cementiri de Son Coletes. Ahir, gairebé 70 anys després, el seu retrat fou col·locat vora al dels altres fills il·lustres a la Sala de plens de l'Ajuntament que ell presidí entre 1931 i 1936.
La sala de plens estava plena d'un públic emocionat que no volgué perdre's l'històric acte. El moment més emotiu es va viure quan Dora Amer, filla d'Antoni Amer, i el batle de Manacor, Antoni Pastor, descobriren el retrat entre les mambelletes dels assistents. Dora Amer just va poder dir unes paraules: «Estic trista i contenta, esper que això d'avui serveixi per aquell jove de divuit anys, per aquell de setze... per tots». En nom de la família parlà Miquel Nigorra qui digué que «la història robada ha estat tornada al poble de Manacor», digué en al·lusió al llibre d'Antoni Tugores que era present a la Sala i a qui agraí la seva tasca.
22/07/06
Pastor es mostrà «orgullós de presidir un Consistori que ha estat capaç de deixar de banda diferències» per «fer justícia».

Històries dels primers dies de guerra


Coincidint amb el desembarcament de les tropes de Bayo a Eivissa, la premsa madrilenya comentava les gestions per a llogar un iot que havien fet emissaris del Bisbe Miralles a Marsella. El iot atracaria al port de Palma, hi pujarien el Bisbe i el clergat més significat i retornaria a Marsella, sense fer renou. Naturalment, amb els mossens també viatjarien joies i relíquies del patrimoni eclesiàstic. Quan el iot era a punt de salpar cap a Mallorca, tot se'n va anar en orri. La policia republicana en va tenir notícia, algun agent va parlar massa pels cafès de Marsella, i l'operació va ajornar-se indefinidament. És certa o no aquest història? Qui sap! Mai no ho sabrem. De la mateixa manera que mai no sabrem què se'n va fer d'aquell bou negre, de la ramaderia de Tomàs Pérez Padilla, que s'havia criat a les pastures de La Carolina. L'animal formava part d'un lot de sis que havien de morir al Coliseu Balear, el diumenge dinou de juliol. L'espectacle va ésser ajornat i no es va celebrar fins dia tretze de setembre, nou dies després de la retirada de Bayo. A les llotges de la plaça hi eren García Ruiz, Rossi, Zayas i tot civil o militar que aleshores la pintés una mica. En un ambient d'exaltació patriòtica absoluta -el públic, dempeus, va cantar el Cara al sol, i els toreros reberen l'ordre de saludar la presidència amb el braç enlaire i la mà estesa-, el president va indultar un bou. Sens dubte va ésser, aquest, l'únic gest de magnanimitat que tindrien els colpistes durant els tres anys de guerra. Malauradament, el pobre animal no se'n va poder beneficiar. És cert que es va guarir de les ferides que li havien inferit picadors i banderillers, però dubto que tornés a la pastura on s'havia criat. L'any trenta-nou, el senyor Pérez Padilla ja no era ramader de brau. Molt possiblement la seva ramaderia va ésser una més de les que desaparegueren a la zona republicana. Els jornalers del camp havien esperat inútilment la reforma agrària. Odiaven els senyors. I a l'empara de la revolució entraren a les finques i se'ls menjaren amb patates, als braus. Què se'n degué fer, del bou que els fatxes indultaren en el Coliseu Balear? L'any trenta-set encara era en els corrals. Més enllà del trenta-set ningú no me n'ha sabut donar noves. Potser el feren bistecs, i el serviren a taula a qualsevol dels àpats que organitzaven les tribus de dretes per a celebrar que tenien la sort de cara. No ho sé. Qui sap...! Aquells primers mesos de guerra succeïren coses ben sucoses que gairebé passaren desapercebudes davant la magnitud de les notícies que generava el front. El Bisbe Miralles i el iot francès, el bou indultat de Pérez Padilla... Déu n'hi do! Contaré una darrera anècdota i pus. El general Goded havia previst declarar l'estat de guerra a les Illes Balears a primeres hores del dia dinou de juliol, diumenge. I acte seguit pensava traslladar-se a Barcelona amb un dels hidroavions de la base de Maó. Però no tenia garanties que les casernes de Menorca el secundessin. De manera que amb enganys o amb complicitats havia d'aconseguir que l'esquadrilla volés cap a Palma sense que els pilots sabessin ben bé quina era la missió que se'ls encomanaria. De Menorca estant, el general Bosch i el comandant Zaforteza embullaren la troca tant com pogueren. I l'alferes Martínez de Velasco, que es trobava tan compromès com ells en el Cop, va donar ordre, als pilots, d'adreçar-se a la base aèria de San Javier, a Múrcia. Eren les tres i mitja del dissabte divuit de juliol. Quan sobrevolaven Palma, Martínez de Velasco va amarar a la badia. Allò que primerament pensaren els altres pilots, va ésser que l'aparell del seu cap s'havia avariat, i també amararen. Però no pogueren aclarir-ne el motiu, de l'amaratge. Martínez de Velasco els va passar amb cançons. Guanyava temps, tot esperant l'albada. A primera hora del matí va enlairar-se portant a bord el general Goded, i tots els altres pilots, llevat d'un, reberen l'ordre de seguir-lo. Tanmateix, la ruta havia canviat. La destinació no era Múrcia, sinó Barcelona, on l'esquadrilla va arribar a l'hora prevista. Anarquistes i militars lluitaven en els carrers de la ciutat, i tots ja en sabem el desenllaç, dels enfrontaments. El Cop d'Estat va avortar-se, a Catalunya, i Goded va ésser afusellat. Retornem, per tant, a Mallorca. L'hidroavió del pilot Francesc Casals havia quedat amarat a la badia de Palma, a disposició dels comandaments de l'Illa. Aquell mateix diumenge Casals va saber que Mallorca s'havia unit a l'aixecament d'Àfrica i que els revoltats el consideraven dels seus. No ho era, és clar. Però no ho va manifestar. Més aviat va fer-se el gata maula i va saber guanyar-se la confiança de l'Estat Major, tot esperant l'oportunitat de tocar el dos. I l'oportunitat va presentar-se-li el vint-i-cinc de juliol, un altre diumenge. Els caps militars decidiren sobrevolar Mallorca per comprovar l'emplaçament correcte de les defenses d'artilleria, i ordenaren a Francesc Casals que posés l'aparell a punt. Així ho va fer. Era un matí radiant i entre militars i badocs va reunir-se una gentada, a la badia. En un primer moment, Casals va decidir estavellar l'hidro contra capitania. Tot d'una va refer-se. És cert que amb una sola acció mataria la flor i nata del feixisme mallorquí, però ell no tenia cap possibilitat de sobreviure'ls. Què faig, què no faig...? Sospesava els pros i els contres alhora que escalfava motors i el seu mecànic, Pedro Gamo, feixista fins al moll dels ossos, s'asseia al seu costat. Va mirar cap a la vorera, Casals. Els militars pujarien a bord tan aviat com el Bisbe Miralles acabés de beneir l'aparell. Va pensar: fa un dia radiant, som jove i tinc dret a viure. Immediatament va tancar l'escotilla i va enlairar-se uns dos-cents metres, mentre els de baix el saludaven amb els mocadors, convençuts que feia una demostració d'habilitat. I l'hidro pujava i pujava, i els mocadors blancs eren ales esteses de papallona. I l'hidro s'allunyava i s'allunyava i, a mesura que s'allunyava, els mocadors perdien el moviment viu i alegre dels primers moments. Quan Pedro Gamo va adonar-se que l'hidro s'orientava cap a Menorca, Casals ja li havia posat la punta d'una llima al coll. Al cap d'una hora amaraven al port de Maó. A Pedro Gamo, l'empresonaren. Francesc Casals, en canvi, va tenir una benvinguda entusiàstica, ja que la marineria el va passejar a collibè per tota la base naval. Em queden altres coses per esbrinar d'aquesta història, com és ara si el Bisbe Miralles va quedar beneint mosques fins a la posta de sol o quin va ésser el primer oficial que va tenir el valor de comentar als altres que, tots plegats, acabaven d'ésser víctimes d'una presa de pèl memorable. Ja us en parlaré un altre dia.

Llorenç Capellà. Escriptor
20/07/06

Buscan en fosas comunes y pozos para localizar a 81 desaparecidos en el 1936

Homenaje el martes en Palma a los desaparecidos del 36
GUERRA CIVIL. PESQUISAS PARA ENCONTRAR LAS TUMBAS DE REPRESALIADOS
Familiares de ejecutados en Mallorca piden ayuda a una asociación
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca está tratando de localizar los pozos particulares y fosas comunes donde fueron arrojados, entre 1936 y 1938, los cadáveres de varias decenas de mallorquines ejecutados como represalia por el bando nacional en la isla. Familiares de hasta 81 desaparecidos durante la Guerra Civil en Mallorca se han puesto en contacto con la asociación para tratar de encontrar alguna pista sobre el paradero de los restos de sus seres queridos.
Según un informe jurídico elaborado por la profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de les Illes Balears, Margalida Capellà, "los últimos estudios históricos sobre la represión en Mallorca cifran el número de desaparecidos y ejecutados en torno a dos mil". La mayoría de los cadáveres de estas víctimas de la represión fueron entregados a sus parientes o, como mínimo, sus deudos supieron en su día donde estaban sus tumbas.
Sin embargo, un grupo de juristas e investigadores postula que en la isla se produjeron "con carácter masivo", "desapariciones y ejecuciones extrajudiciales", delitos que no habrían prescrito al ser de lesa humanidad. Los "paseos" y "tiros en la nuca" se prodigaron especialmente en algunas localidades como Porreres, "donde hubo 29 desaparecidos, incluidos seis concejales y el propio alcalde"; Manacor, "en cuyo registro civil consta la desaparición o muerte violenta de 102 personas (sin contar las bajas provocadas durante el desembarco de las tropas republicanas"; y Palma, "con 21 inscripciones de defunción por muerte violenta y desaparición entre 1936 y 1945 (incluidas las ejecuciones judiciales sumarias y la del alcalde")".
Tapias de los cementerios
La Associació per la Memòria Històrica ha catalogado en Mallorca tres tipos de tumbas anónimas donde podrían reposar los desaparecidos: fosas excavadas cerca de las tapias de los cementerios municipales; fosas construidas durante el desembarco de las tropas republicanas; y pozos utilizados para inhumar cadáveres.
Las pesquisas se están realizando gracias a fuentes orales, archivos militares y los libros de defunción de los registros civiles. De esta forma ya han sido casi identificadas algunas de estas fosas comunes. Se sabe que muchas tumbas colectivas de cementerios "han quedado absorbidas" por la ampliación de estos camposantos municipales, por lo que, probablemente, habrán desaparecido.
El informe de Capellà dice que en Porreres se construyeron nichos encima de esa tumba colectiva y que en Palma se sabe que "se excavó una gran fosa común, pero, de momento, no está identificada como tal". Sobre los pozos-tumba, donde incluso podrían haberse arrojado personas vivas, se han identificado varios: Son Lluís (Porreres), Son Bauló (Santa Margalida) y s´Àguila (Llucmajor). También se están buscando fosas de soldados en fincas privadas de Son Servera, Manacor y Sant Llorenç por donde se movieron las tropas de Bayo.
20/07/06

23.7.06

20.7.06

El final de Alejandro Jaume

JOSÉ JAUME

El 19 de julio de 1936, Alejandro Jaume se encontraba en su casa del Puerto de Pollença acompañado de su familia y su sobrino, Andrés, mi padre, cuando éste observó que dos guardias civiles se acercaban a la casa. "Ahora vienen a detenerte, tío Tano", le dijo, no muy convencido de que fuera cierto. Tano Jaume, en pijama, preguntó a los guardias civiles qué querían y éstos le informaron que quedaba detenido por orden de las autoridades militares, ya que se había declarado el estado de guerra. No le dejaban vestirse, por lo que Tano Jaume, encarádose con ellos, les advirtió: "ahora me detienen, pero mañana puedo ser el gobernador civil de la provincia, así que deberán atenerse a las consecuencias". Los guardias civiles, un tanto impresionados, le permitieron vestirse y también autorizaron que su sobrino le acompañara hasta Inca. Este fue el inicio de su final.
Después, preso en Bellver, fue procesado por auxilio a la rebelión y condenado a muerte. La familia se movilizó para impedir el desastre. Su abogado defensor, su cuñado Luis Alemany, casado con su hermana Amelia, hombre de confianza de Juan March, y su hermano, mi abuelo Andrés, vicecónsul de la Argentina, además del resto de la familia, hicieron de todo para conseguir el indulto. La familia sabía que en un primer momento el consejo de guerra se decantaba por la cadena perpetua y no por la pena capital, pero parece que desde Burgos llegaron directrices estrictas de condenar a muerte. Así que todo fue inútil. Juan March, a quien se recurrió, no intervino, seguramente porque Alejandro Jaume, cuando March fue encarcelado, se mantuvo al margen. En cuanto al obispo Miralles, primo de los Jaume, no sólo se negó taxativamente a interceder por Tano Jaume, sino que acusó a éste de ser un radical anticlerical peligroso.
Sin nada que hacer, se llegó a la madrugada del 24 de febrero de 1937 en la que Alejandro Jaume fue puesto en capilla. Acompañándole, se encontraban Luis Alemany, mi abuelo y mi padre, Andrés Jaume Rovira. Poco antes del amanecer, un sacerdote y un oficial del Ejército se acercaron a tío Tano presionándole para que comulgara. Alejandro Jaume, en medio de una enorme tensión, gritó: "Luis Alemany, como mi abogado defensor, te necesito, estoy siendo extorsionado". Luis Alemany intervino, logrando que el cura y el oficial desistiesen, optando por darle la comunión con una cucharilla a Emilio Darder, que acababa de sufrir un infarto y también estaba en capilla.
Al alba, y tras despedirse de su hermano Andrés, se acercó a mi padre y le dio la cajetilla de cigarros rubios que llevaba. "Quédatela, a mi me basta con un par", le dijo. Seguidamente, fue subido a un automóvil junto con Darder, que se dio un fuerte golpe en la cabeza con la puertezuela del coche, lo que hizo que Alejandro Jaume manifestara en voz alta; "no se dan cuenta de que este hombre está medio muerto". Mi padre, en otro automóvil, le acompañó al cementerio, donde iba a ser fusilado.
Al llegar a las tapias del cementerio, en la que guardaban una gran cantidad de gente dispuesta a presenciar el fusilamiento, los condenados fueron bajados de los automóviles y puestos en fila, de espaldas, delante del pelotón de fusilamiento. Darder, sentado sobre una piedra, no se daba cuenta de nada. Mi padre, apostado a un centenar de metros de distancia, estaba lívido. Entonces, Alejandro Jaume levantó la mano. El oficial que mandaba el pelotón le preguntó qué quería, y él respondió: "ver a quien me mata". Se le autorizó a estar de frente. Encendió un cigarrillo y sin gritar vivas a nada ni a nadie recibió la descarga.
Agonizante, se le acercó un falangista, perteneciente a la nobleza mallorquina, mientras el público aplaudía, y le dio una patada diciendo: "este hijo de puta todavía no está muerto". Después del tiro de gracia, varios falangistas mearon encima de su cadáver.
Mi padre, sin saber muy bien lo que podía sucederle, se acercó al sepulturero, quien le explicó qué tenía que hacer para recuperar el cuerpo antes de que fuese enterrado en la fosa común. Al día siguiente, en una carretilla, lo trasladaron a la tumba familiar, en la que hoy están depositados sus restos.
Meses después, mi abuelo se jugó la vida al escribir una carta a Indalecio Prieto, amigo de Alejandro Jaume, a través de un barco británico fondeado en el puerto de Palma, intercediendo por su cuñada Magdalena Rovira Truyols, hermana de mi abuela Juana, puesto que en Valencia, milicianos comunistas habían asesinado a su marido y a tres de sus hijos. Prieto atendió la petición de mi abuelo y consiguió que su cuñada e hijas salieran de la España republicana y pudieran llegar a Mallorca.
Cuento lo que sucedió, porque se lo debo a mi abuelo, al hijo de Alejandro Jaume, Andrés, y, por encima de todo, a mi padre, que calló demasiado durante demasiado tiempo. A los tres, un beso muy fuerte.

Diario de Mallorca
20/07/06

Un itinerario de la ´infamia´ por PalmaSe pegaron adhesivos con los nombres de las víctimas.


GUERRA CIVIL. RECORRIDO POR LOS PUNTOS CLAVE DEL GOLPE DE ESTADO Y DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA
Un centenar de personas acompañó al historiador Gaspar Valero en un recorrido de memoria, homenaje y condena
MAR FERRAGUT. PALMA.
El agobiante calor no fue excusa para nadie. Más de cien personas de toda la isla se reunieron ayer en la plaza de Cort para acompañar a Gaspar Valero en un recorrido por los puntos claves del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y de la Guerra Civil. Personas de todas las edades escucharon con atención y emoción las explicaciones del historiador en este acto de condena al franquismo y de homenaje a las víctimas del bando republicano en la isla. "Para que no nos digan que en Mallorca no murió gente", reivindicó Margalida Capellà, secretaria de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca.
A este "itinerario de la infamia", como fue bautizado por Valero, acudieron representantes del PSOE, PSM, Esquerra Republicana y Alternativa EU-Els Verds. Este último grupo ya había realizado un acto conmemorativo por la mañana al ocultar la dedicatoria de la cruz de la Seu en homenaje "a los caídos por Dios y por España", pegando encima un cartel dedicado "a las víctimas de la guerra civil".
La primera parada de la ruta fue enfrente de la Almudaina, donde estaba situada la antigua comandancia militar. Éste fue el lugar donde realmente se inició el golpe de estado en las islas, a las siete y media de la mañana del día 19 de julio, cuando se leyó el bando de guerra del general Manuel Goded, responsable del alzamiento en el archipiélago. A continuación, se vivió uno de los actos más simbólicos y emotivos del acto cuando los asistentes fueron pegando en la cruz de la Seu, adhesivos con los nombres de los más de mil mallorquines desaparecidos durante la Guerra Civil. Después, jóvenes y mayores les dedicaron un largo aplauso.
De nuevo frente al Ayuntamiento, Valero sorprendió a todos al mostrar un agujero de bala en la puerta de la izquierda donde tuvo lugar, por una confusión, un tiroteo entre falangistas y militares regulares. Después, el grupo partió a la antigua sede del Govern Civil, en la calle Unión y al Gran Hotel, que sirvió de residencia a los aviadores italianos de Mussolini durante la guerra.
En la Rambla, se recordó la figura de Georges Bernanos, un escritor francés que denunció internacionalmente la represión franquista, mientras que en Sant Miquel se hizo referencia a Miquel Ferrá y su poema de denuncia S´Estel.
El punto final del acto fue en la plaza de España, frente al cine Augusta que en sus tiempos, y bajo el nombre de Can Mir, fue la cárcel utilizada por los nacionales. Se rindió un homenaje final a las víctimas del bando republicano cantando canciones como El cant dels ocells y encendiendo velas, "para que no se olvide a los que lucharon por la democracia.
19/07/06

El PP rechaza en el Parlament la condena al franquismo

El pleno del Parlament rechazó ayer, con los votos del PP, la proposición no de ley presentada por el PSIB por la que se condenaba el "golpe de Estado de 1936" en España y la dictadura franquista. El grupo popular presentó una enmienda por la que se añadía a la propuesta socialista la condena a la rebelión de 1934 y la violación de derechos humanos en la II República, lo que fue rechazado por el PSIB. Toda la oposición emplazó sin éxito al PP a votar a favor de la condena de manera explícita y el portavoz popular, Joan Huguet, anunció que su grupo presentará una proposición en el sentido de su enmienda. UM no votó al no encontrarse en el pleno.
19/07/06

Las desapariciones no han prescrito, según unos juristas

Estudian denunciar los crímenes cometidos en Mallorca entre 1936 y 1950
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Un grupo de juristas están estudiando la posibilidad de denunciar por la vía penal las desapariciones y otros crímenes cometidos en Mallorca durante la represión del bando nacional contra las fuerzas izquierdistas, que se desarrolló entre 1936 y 1950. La profesora de Derecho Internacional de la Universitat de les Illes Balears, Margalida Capellà, sostiene que las desapariciones en la isla durante esa época, de las que actualmente se están investigando 81 casos, serían constitutivas de crímenes de lesa humanidad, que nunca prescriben y de los que nace una responsabilidad para el Estado que los tolera o propicia.
La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca está trabajando desde hace tiempo sobre el esclarecimiento de las desapariciones de víctimas de la Guerra Civil en la isla junto a un grupo de juristas, entre ellos letrados próximos a la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados.
La profesora Capellà ya ha elaborado un primer dictamen jurídico donde se postula que el carácter sistemático y organizado de la represión, unido a que las víctimas formaran parte de un sector de la población civil de la isla, dan a las "ejecuciones" extraoficiales y a las desapariciones de "detenidos" el carácter de crímenes de derecho internacional o de crímenes contra la humanidad. Los expertos mantienen que personas individuales autoras de los asesinatos de izquierdistas podrían tener que responder individualmente de aquellos crímenes, cometidos ahora hace 70 años, pero el Estado, por su pasividad, debería compensar a las víctimas de los delitos.
19/07/06

Protesta del PSM por que s´Alqueria mantiene una plaza dedicada a Franco


El grupo de políticos, junto a la placa de Franco
M. BARCELÓ. S´ALQUERIA.
El secretario general del PSM, Gabriel Barceló; el conseller nacionalista Antoni Alorda, el portavoz municipal de este partido, Ramon Canyelles, y miembros de la Joventuts d´Entesa Nacionalista, efectuaron ayer un acto de protesta en la plaza principal de s´Alqueria Blanca (Santanyí) por que allí se dedica aún al general Franco el principal espacio público de la villa. Los representantes colocaron un folio para tapar la inscripción. Alorda consideró un incongruencia mantener aún este tipo de dedicatorias "más propias de la extrema derecha que no de un partido que dice defender los valores democráticos". El PSM recordó los intentos infructuosos de su partido "que en diferentes ocasiones ha propuesto al equipo de gobierno de Santanyí -del PP- retirar todos aquellos topónimos alusivos a la contienda civil de 1936 que pueden herir la sensibilidad de los demócratas". Para Alorda "30 años de democracia deberían haber servido para acabar con cualquier reminiscencia franquista", y que en su opinión "quiere mantener el Partido Popular.
19/07/06

«Itinerario por la infamia» en Palma

Un centenar de ciudadanos rinde homenaje a los republicanos de Mallorca caídos hace 70 años
P. CANDIA/ T. LIMONGI
Un centenar de ciudadanos convocados por la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca realizó ayer un recorrido por los lugares más significativos de lo que fue en las calles de Palma el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Esa ruta por la historia del inicio de la Guerra Civil en Palma, que fue denominada «itinerario por la infamia» por Gaspar Valero, que actuó de portavoz, comenzó en Plaça de Cort, y continuó en la Cruz de los Caídos frente al Palau Reial, Can Brondo (en el bar Bosch), el Gran Hotel, las Ramblas, la antigua prisión de Can Mir (en el cine Augusta) y la Plaça Espanya.

«Este es un homenaje a la gente que defendió la legalidad democrática y que fue terriblemente reprimida; es un itinerario por la infamia, si me permiten la expresión, porque realmente recuerda hechos puntuales», dijo Valero al dirigirse a los manifestantes. Uno de los momentos más emotivos del recorrido se produjo en la Cruz de los Caídos, donde varios manifestantes pegaron etiquetas con los nombres de algunos de los mallorquines que perdieron la vida tras el golpe de Estado franquista contra la legalidad republicana. «Más de mil personas fueron asesinadas impunemente y aquí están los nombres de algunos de ellos», dijo Margalida Capellá, que inició ese acto simbólico. Poco después, los convocantes irrumpieron en aplausos durante unos tres minutos.

La Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca nació para equiparar a los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil con el objetivo de que no haya vencedores «que se queden con la verdad histórica» y vencidos, «que fueron marginados hasta hoy», según explicó Gaspar Valero.

Por la mañana, Eberhard Grosske, Miquel Àngel Llauger y Marilena Tugores, en representación de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV), taparon la placa que recuerda «a los caídos por Dios» -situada en la cruz frente a la Catedral- con otra que señala «a las víctimas de la Guerra Civil». La formación política también colocó, con motivo de la conmemoración del 70 aniversario del golpe de Estado, placas reivindicativas en Sa Faixina y en el Cementerio de Palma, donde fue ejecutado el ex-alcade Emili Darder.
19/07/06

El PP torna a impedir que el Parlament balear condemni el cop d'Estat de Franco

Els populars rebutjaren la proposta del PSIB després de fer-ne una que també reprenia els republicans
R.GALLEGO. Palma.
El Parlament tornà a rememorar ahir un dels episodis més foscos de la història d'Espanya: el cop d'estat de Francisco Franco, que fulminà el Govern republicà legítimament constituït.

El grup parlamentari socialista tornà a presentar una proposició no de llei perquè la Cambra autonòmica es pronunciàs en contra dels fets esmentats i obrís una comissió investigadora sobre ells. La majoria popular va impedir que la condemna es realitzàs, almanco en els termes proposats pels socialistes.

El diputat del PSIB-\132 PSOE Antoni Diéguez va intentar ser conciliador a l'hora d'exposar els seus arguments. En la seva al·locució, el parlamentari del principal grup de l'oposició insistí a afirmar que la proposició no de llei no censurava ni l'esquerra ni la dreta, sinó un cop d'Estat que va donar pas a una dictadura, a repressió, a judicis sumaríssims i a camps de concentració. «La cosa està molt clara, uns varen agredir i altres ho patiren», comentà Diéguez.

A favor de la proposta dels socialistes, el diputat del PSM Eduard Riudavets advertí que aquest debat era una bona oportunitat per unir els demòcrates. Tanmateix, el nacionalista assegurà que mocions com aquesta no cerquen revenja cap a ningú, «llevat que la dreta se senti hereva del franquisme».
Riudavets evocà la figura de Bernanos -un catòlic convençut- per recordar que gent il·lustrada de totes les ideologies condemnaren el cop d'Estat de Franco.

Miquel Rosselló, d'Esquerra Unida-Els Verds, va reconèixer que no entenia per què el PP es nega a condemnar una proposició com la que ahir es debatia: «S'imaginen al Parlament alemany un partit que només rebutjàs el nazisme amb la condició de condemnar el règim anterior?», es demanà en veu alta. Rosselló convidà els populars a posar-se a favor del text del PSIB-PSOE i a presentar en un altre ple una iniciativa per discutir sobre la II República o la Guerra Civil.

El grup majoritari intentà que la proposta dels socialistes n'inclogués una de pròpia que també condemnava els crims del bàndol republicà. Diéguez no ho acceptà i el PP tornà a perdre una oportunitat de reprovar el cop de Franco.
19/07/06